Phạt tiền 30 triệu đồng với website TMĐT không đăng ký web với Bộ Công Thương

Phạt tiền 30 triệu đồng với website TMĐT không đăng ký web với Bộ Công Thương
•  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
•  Kiểm tra hàng hóa, các chứng từ, hóa đơn, tài liệu liên quan nguồn gốc, công bố chất lượng và việc thực hiện ghi nhãn, niêm yết giá của hàng hóa;
•  Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ.
 
phat 30 trieu vi khong dang ky website voi bo cong thuong

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra website của Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Thiên phong tại địa chỉ ytethienphong.com.vn về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng cho phép khách hàng đặt mua hàng hóa ngay trên website của mình. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, website này chưa tiến hành thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 52 và 53 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về điều kiện và thủ tục thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Thiên Phong với mức phạt tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) đối với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định áp dụng khoản 2 Điều 4 và điểm a khoản 2 Điều 81, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013.

Theo Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Hỏi đáp