Mục đích & phạm vi thu thập thông tin

Mục đích & phạm vi thu thập thông tin

Quy định về thu thập thông tin:

Mục đích: D&N thu thập thông tin nhằm nghiên cứu thị trường để nâng cao chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ các sản phẩm sau bán.

Lên các phương án nghiên cứu cho các chương trình chăm sóc khách hàng, hậu mãi, hỗ trợ sau bán (nếu có).

Phục vụ các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Phạm vi thu thập thông tin: Các khách hàng thuộc hệ thống khách hàng của công ty D&N qua các thời kỳ.

 

Hỏi đáp