Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin

Tất cả các thông tin thu thập được trên hệ thống quản lý khách hàng sẽ được sử dụng cho các chương trình, khuyến mãi, hậu mãi, chăm sóc khách hàng, của công ty D&N

Hỏi đáp