Quy định lập website bán hàng phải thông báo với Bộ Công thương

Quy định lập website bán hàng phải thông báo với Bộ Công thương

D&N - Việc lập website bán hàng bắt buộc phải thông báo với Bộ Công thương

PHẠT NẶNG WEBSITE BÁN HÀNG KHÔNG ĐĂNG KÝ

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH THIẾT LẬP TRANG WEB ĐIỆN TỬ

 LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÁI PHÉP CHỦ WEBSITE DONGHOTHEGIOI.VN BỊ PHẠT 10 TRIỆU ĐỒNG


Theo quy định của Bộ Công Thương ban hàng thì thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông báo website với Bộ Công Thương
 
Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin (Bộ Công thương), Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử quy định: “Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử”. 
 
Ngoài ra, tại Chương II, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 5/12/2014 đã có hướng dẫn các quy trình cụ thể về việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng.
 
Nếu một website đã hoàn tất thủ tục thông báo sẽ nhận được thông tin xác nhận thông báo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 47/2014/TT-BCT. 
 
Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.
Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
 
Sau khi hoàn tất thủ tục thông báo, website sẽ được liệt kê trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Mục Danh sách website thương mại điện tử bán hàng) tại địa chỉ online.gov.vn. Khi đó, các thương nhân, tổ chức, cá nhân không cần thực hiện thêm thủ tục gì nữa.
 
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và vận hành website, các thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tuân thủ các quy định về hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1, Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Hỏi đáp